Home » Strony startowe » Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 4!!!

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 4!!!

Podział uczniów na klasy VII dostępny jest w sekretariacie szkoły. Wszystkie klasy będą realizowały rozszerzony program języka angielskiego. Drugi język obcy będzie nauczany zgodnie z wyborem.

 

Potwierdzenie woli – potwierdzenie woli 2017

Rekrutacja do klas pierwszych oraz dwujęzycznych klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 4.

Klasy pierwsze w Szkole Podstawowej nr 4 –  więcej informacji

Oddziały dwujęzyczne (klasy siódme)więcej informacji

Sposób odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej