Home » Rada rodziców

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Imię i nazwisko Telefon
1. Piotr Drążkowski – przewodniczący 502 525 496
2. Justyna Wesoły – z-ca przewodniczącego 664083434
3. Anna Kamińska – skarbnik 502 203 776
4. Ewa Jeżewska – sekretarz 509 168 260
5. Aneta Wojtkowiak 502 168 073

Nr konta bankowego Rady Rodziców:
Bank Pocztowy 19 1320 1120 2569 8323 2000 0001

Adres mailowy Rady Rodziców: g3radarodzicow@wp.pl

 

UBEZPIECZENIE

Oferta ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU Plus 2016

Postanowienia dodatkowe

Zgłoszenie szkody – procedury

Zgłoszenie roszczenia

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu