Home » Języki obce

Języki obce

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Toruniu jest szkołą kładącą nacisk na efektywną naukę języków obcych. W naszej szkole uczniowie uczą się: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka francuskiego. Chętni mają także możliwość uczenia się języka hiszpańskiego na zajęciach dodatkowych.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w wymiarze minimum 3 godziny tygodniowo, a język niemiecki i francuski w wymiarze 1 godzina w klasie I oraz 2 godziny w klasach II i III. Ponadto, uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne rozwijające wiedzę i umiejętności z każdego z języków obcych. Zajęcia te odbywają się w różnych formach: koło teatralne, zajęcia interaktywne w ramach projektu Uczeń-Online, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

W Szkole Podstawowej nr 4 język angielski odbywa się w grupach, na czterech poziomach zaawansowania uzależnionych od wiedzy i umiejętności uczniów. Przed podjęciem nauki w naszej szkole wszyscy uczniowie piszą test diagnozujący z j. angielskiego, który jest podstawą do zakwalifikowania ucznia do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Języki, francuski i niemiecki, są także nauczane w grupach.

Co roku osiągamy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dużo wyższy od średnich wyników w całym kraju, województwie kujawsko-pomorskim oraz w Toruniu!

zespol

Lektorzy języków obcych w Gimnazjum nr 3

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

mgr Katarzyna David
mgr Magdalena Dryszel
mgr Sylwia Kaczkowska
mgr Danuta Kosiarska
mgr Maja Korońska
mgr Magda Pieczatowska-Mysiak
mgr Marek Zarembski

mgr Małgorzata Bieńkowska
mgr Ewa Grelewicz
mgr Romana Groszewska
mgr Marzena Poremska

mgr Marta Samolej-Chmielewska

 

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 3 w Toruniu – języki obce konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne, wojewódzkie oraz międzyszkolne

Sukcesy – konkursy artystyczno-językowe